QUI SOM?


A partir de la seva trajectòria professional com enginyers, l’any 2013 es funda AGRICOMEDI ENGINYERS. Oficina tècnica d’enginyeria creada amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del món rural i agroindustrial. La seva activitat es desenvolupa en el marc de la conciliació entre desenvolupament rural i el medi ambient.

XAVIER FERRANDO BORONAT
Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic en valoracions i peritacions
xferrando@agricomedi.cat
(+34) 650 470 221
Linkedin
JOAN PAU GALLEGO MILLAN
Enginyer Tècnic Agrícola
Llicenciat en enologia
jpgallego@agricomedi.cat
(+34) 666 358 952
Linkedin

 

AGRICOMEDI ENGINYERS compta per als seus projecte amb una xarxa de col·laboradors que permet donar una resposta integral a les necessitats dels nostres clients. Entre d’altres s’inclouen professionals de la topografia, arquitectura, edificació i enginyers de diferents àmbits.


QUÈ FEM?

• Enginyeria agrària i del món rural. Projectes, estudis i informes tècnics per a explotacions agràries, ramaderia, jardineria i paisatgisme: magatzems agrícoles, explotacions ramaderes, plans tècnics de gestió de dejeccions, plans tècnics d’aprofitament cinegètic.

• Valoracions dictàmens i peritatges. Finques rústiques, conreus, construccions agrícoles i agroindustrials, danys i perjudicis, expropiacions.

• Enginyeria agroalimentària. Projectes i assessorament de cellers, almàsseres, industries càrnies, industries de preparació i conservació de fruites i hortalisses, obradors i cuines industrials, etc. Tramitacions administratives de llicències urbanístiques, legalitzacions d’activitats, registres específics de les activitats (Indústries Agràries, Sanitat, Aigua, Residus, ….). Assessorament d’aspectes mediambientals i de seguretat alimentària (APPCC).

• Ordenació del territori i urbanisme. Tramitació d’informes específics per a execució de projectes en sòl no urbanitzable. Catàlegs de Masos i Masies en sòl no urbanitzable. Estudis d’impacte i integració paisatgística. Tràmits relacionats amb el Cadastre i el Registre de la Propietat.

• Avaluació ambiental. Avaluació ambiental estratègica de plans i programes. Avaluació d’impacte ambiental de projectes.

• Gestió d’ajuts i subvencions. Assessorament i tramitació d’ajuts i subvencions en l’àmbit de la nostra activitat.

CONTACTE


 

 


  UTMX: 340024
  UTMY: 4558062
  Avinguda de Falset, 17 43206 REUS
  Oficines Optima Grup
  (+34) 977 333 064
  info@agricomedi.cat

  Enllaços d’interès: